ผู้บังคับบัญชา

 

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

 

 

พล.ต.ต.วันชัย  สุวรรณศิริเขต

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

 

 

 

พ.ต.อ.ทวีชัย  ประทีปอุษานนท์

 พ.ต.อ.สงวน  โรงสะอาด

 พ.ต.อ.ยุทธชัย  พัวประเสริฐ

รองผู้บังคับการ

รองผู้บังคับการ 

รองผู้บังคับการ

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

 

พ.ต.อ.วิรัช  สุมนาพันธุ์

พ.ต.อ.รังสิต  โลไทยสงค์

พ.ต.อ.ระยอง  ยังอยู่

รองผู้บังคับการ

 รองผู้บังคับการ

รองผู้บังคับการ

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

พ.ต.อ.วิเชียร  ชุ่มชิต

 

พ.ต.อ.สนั่น  มณีกันธัง 

 ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

 

 พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ

 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

 

 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

 

 

๔๘๙ ถนนรัตนาเขต ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

 

 

 

                               โทรศัพท์ : ๐๕๓-๗๑๘๑๑๘ ต่อ ๔๐๔ ห้องศูนย์ : ๐๕๓-๖๐๐๕๒๑